Auriculotherapie

Auriculotherapie2023-03-10T15:40:05+00:00

Project Description

Auriculotherapie

Arts voor Auriculotherapie:

Barth de Ridder
Auriculotherapie is een moderne vorm van ooracupunctuur. De oorschelp, waarop alle onderdelen van het lichaam zijn geprojecteerd, wordt hierbij gebruikt om zowel lichamelijke als psychische klachten te behandelen. Hierbij worden naalden of laserstralen gebruikt .

Auriculotherapie kan bij allerlei klachten ingezet worden. Bekend is deze therapie als ondersteuning bij het stoppen met roken of bij het afvallen, maar o.a. ook pijnklachten van het bewegingsapparaat, stoornissen in de functie van de organen, hormonale klachten, allergien, slaapstoornissen en psychische klachten behoren tot de indicaties van auriculotherapie.

Een auriculotherapeut kan door onderzoek aan de oorschelp bepalen welke punten behandeld moeten worden. Hierbij maakt hij gebruik van het tasten van de pols. De polsslag “verraadt” als het ware wat de reactie van het lichaam op de diagnostische prikkels op de oorschelp is. Wat het precieze werkingsmechanisme is van deze reactie is nog niet duidelijk; waarschijnlijk speelt foto-perceptie (het vermogen van de huid om lichtfotonen te absorberen) hierbij een cruciale rol.

Een deel van de punten die door diagnostisch onderzoek wordt gevonden ligt dr waar je ze ook zou verwachten (bijv. het kniepunt bij iemand die knieklachten heeft). Een ander deel ligt op niet-voorspelbare plekken: deze zijn uniek voor de persoon in kwestie en weerspiegelen de onderliggende oorzaken. Behandeling van dze punten is voor het effect van de therapie op lange termijn erg belangrijk: zij vormen de zogenaamde “wortel” van het probleem.

Op deze manier kan ook een evt. aanwezig stoorveld opgespoord worden.

Wat is een stoorveld ?

Een stoorveld is een plaats in het lichaam, die chronische irritatie veroorzaakt en tot chronisch energieverlies leidt. Het stoorveld zlf hoeft niet eens opvallende klachten te geven. Soms blijken er -bij gericht navragen- wel lichte klachten zijn, die echter al zo lang aanwezig zijn dat men ze als “normaal” is gaan beschouwen. Voorbeelden van stoorvelden zijn chronische ontstekingen (in bijv. gebit, mondkeelholte, bijholten, ovaria) littekens, maar ook psychische klachten kunnen als “energie-drain” werken. Het door het stoorveld veroorzaakte chronische energieverlies leidt ertoe dat er op termijn onvoldoende energie overblijft voor het normale herstelwerk in het lichaam. Gevolg is het her en der ontstaan van (kleine) klachten, vaak in het verloop van de meridiaan of in hetzelfde segment als het stoorveld. Dit zijn vaak de klachten waar men mee komt in de praktijk.

Behandeling van alln deze klachten zou op termijn niets structureels opleveren. Alleen aanpak van het onderliggende stoorveld zal het probleem bij de wortel aanpakken en het lichaam in staat stellen zichzelf te reguleren.

Hoe ontstond auriculotherapie?

Hoewel in China al sinds duizenden jaren gebruik gemaakt wordt van de oorschelp bij de behandeling van allerlei klachten, ligt de basis van de moderne auriculotherapie bij de Franse arts Paul Nogier.

Hij ontdekte rond 1950 dat alle onderdelen van het lichaam segmentaal geordend op het oor geprojecteerd liggen, vergelijkbaar met de projectie van het bewegingsapparaat op de hersenschors. Later onderzoek door dr. David Allimi (2002)- middels functionele MRI -wijst uit dat er een nauw verband bestaat tussen oorschelp en hersenschors. Dat gedachte dat de werking van auriculotherapie een neurofysiologische basis heeft wordt hierdoor gesteund.

Indicaties voor auriculotherapie

  • PIJNKLACHTEN, bijvoorbeeld bij spanningshoofdpijn, migraine, gewrichtspijn, lage rugpijn en neuralgien
  • ALLERGISCHE klachten (huid en luchtwegen)
  • HORMONALE klachten (PMS, overgangsklachten)
  • VERSLAVINGEN (overgewicht, roken)
  • PSYCHISCHE klachten (gedeprimeerdheid, stress, burnout, posttraumatische stress-stoornis)
  • dyslexie, ADHD (hierbij staat de auriculotherapie nog in de kinderschoenen, maar er zijn al goede resultaten mee behaald)
  • functionele klachten (klachten zonder aantoonbare oorzaak)

Behandeling

Na een inventarisatie van de klachten en van de algehele toestand worden de afwijkende punten op het oor gezocht onder het gelijktijdig voelen van de polsslag.

De te behandelen oorpunten worden behandeld met naalden en/of laserstralen .

De naalden, die gebruikt worden zijn zeer dun. Ze blijven 20-30 minuten in het oor. Ook kunnen zogenaamde verblijfsnaalden gebruikt worden. Deze 2 – 3 mm. lange, punaisevormige naalden blijven in het oor en mogen 1-2 weken blijven zitten.

Bij kinderen (en volwassenen die geen naalden willen) kan ook gebruik worden gemaakt van laserstralen. Behandeling hiermee is volstrekt pijnloos en – onder bescherming van de ogen met een veiligheidsbril – veilig.

Naast de punten op de oorschelp worden meestal nog een enkele lichaamsacupunctuurpunten behandeld ter ondersteuning van de therapie.

De duur van de behandeling is 3/4 uur tot 1 uur.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Een serie bestaat gemiddeld uit 5-7 behandelingen, maar de aard en duur van de klachten zijn natuurlijk bepalend hierin. Soms reageren de klachten direct op de behandeling, soms duurt het even. In ieder geval zal na 5-7 behandelingen bekeken worden

De aard en de duur van de klachten bepaalt hoe snel er een vermindering van de klachten en verbetering van de algehele toestand verwacht kan worden. Na 5-7 behandelingen zal altijd een evaluatie plaatsvinden van de toestand.

Zijn er bijwerkingen?

Direct na de behandeling kan men zich wat slaperig en loom voelen. Het lichaam is bezig de acupunctuurprikkels te verwerken, eventuele stagnaties op te lossen. Houd hiermee rekening in verband met vervoer naar huis.

Soms is er sprake van een aanvankelijke toename van de klachten. Dit effect is slechts tijdelijk en duidt op het in werking treden van de zelfherstellende krachten. Dit principe vind je vaak tijdens een herstelproces: de gezonde reacties van het lichaam op bijvoorbeeld ziektekiemen voelen vaak ongemakkelijk maar zijn noodzakelijk om het lichaam zijn herstelwerk mogelijk te maken

Verder dient blootstelling aan lichamelijk belastende situaties (bijvoorbeeld sport, sauna) 2 – 3 uur vr en n de behandeling vermeden te worden.

Mochten er tijdens de behandeling verblijfsnaaldjes worden gebruikt dan zult U informatie krijgen hoe U hier mee om kunt gaan.

Wanneer gn auriculotherapie?

Auriculotherapie is niet aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen, maar kan wl ondersteunend werken op het gebied van pijnbestrijding, misselijkheid e. d.

Ook bepaalde neurologische aandoeningen, waarbij er sprake is van schade aan het zenuwweefsel, zijn niet geschikt voor auriculotherapie.

Vanzelfsprekend kan er bij ontstekingsverschijnselen van de oorschelp zelf gn auriculotherapie toegepast worden.

In geval van zwangerschap mogen bepaalde oorpunten niet geprikt worden. Daarom moet van een eventuele zwangerschap altijd melding gemaakt worden.

Vragen

Voor alle vragen betreffende auriculotherapie kunt U contact opnemen met de praktijk (tel. 050-3094323).

Openingstijden

Ma – Vrij 8:00 – 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

  0503094323

Maak een afspraak

We zijn 5 dagen per week beschikbaar en hebben specifieke spreekuren voor klassieke acupunctuur, electro acupunctuur , dry needling en auriculotherapie.

Call Now ButtonMaak een afspraak